Programmas kvalitātes novērtējums

 

Piedāvājam apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas  

profesionālās zināšanas un prasmes  

AKREDITĒTĀ  

profesionālās pilnveides izglītības programmā 

“PROJEKTU VADĪBA” 

(160ak.st.) 

 

 

PROGRAMMAS KVALITĀTE 

Novērtējot izglītības iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, saņemts Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas eksperta ziņojums, kā arī akreditācijas komisijas* priekšlikums un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmums par profesionālās izglītības programmas “Projektu vadība” akreditāciju uz 6 gadiem. 

 

*Akreditācijas komisijā iekļauj: 

 • divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus; 
 • vienu Kultūras ministrijas pārstāvi; 
 • vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi; 
 • vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi; 
 • vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi; 
 • vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi; 
 • vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi; 
 • vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi; 
 • vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi; 
 • trīs IKVD pārstāvjus. 

 

 PROGRAMMAS PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Projektu vadība - galvenie aspekti, stratēģija, menedžments, organizācija, plānošana, izstrāde, budžets, cilvēkresursi, risku vadība, finansējuma piesaiste 

 • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana 
 • Darba un vides aizsardzība 
 • Pirmā palīdzība 

Programmā iekļautās tēmas: Inovācijas un kreativitāte. Projekta veiksmīgas realizācijas kritēriji. Projekta pārvaldības procesi. Projekta modeļu izstrāde. Tirgus analīze. Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta resursu vadība. Līderība un organizācijas uzvedība. Finanšu resursu plānošana. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība. Projekta risku vadība. Finansējuma piesaiste un sasaiste ar izvirzīto mērķi. Projekta noslēguma dokumentācija. Projekta rezultātu analīze.

 

PROGRAMMAS MĒRĶI UN REZULTĀTS

Apgūtas zināšanas un prasmes kā strādāt komandā, novērtēt savas spējas, atrast un izvēlēties darbībai nepieciešamo informāciju, veikt organizatoriskus procesus, pamatot savu viedokli, pielietot praksē menedžmenta funkcijas (plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli), vadīt lēmumu pieņemšanas procesu un izstrādāt, vadīt un prezentēt savu projektu.

 

 

IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS 

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek saņemta valsts atzīta profesionālās pilnveides izglītības apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un sekmju izrakstu).

 SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS

Murjāņu iela 1A, Rīga

www.dialogs-ab.lv

t. 67432343, mob.t. 27766277

info@dialogs-ab.lv