SIA ""Dialogs AB"" Mācību centrs PROJEKTU VADĪBAS KURSI

Profesionālā izglītības iestāde piedāvā apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes AKREDITĒTĀ profesionālās izglītības pilnveides programmā "PROJEKTU VADĪBA" (160ak.st.).

 

Mācību stundu plānojums:

  • 156 stundas - teorija un praktiskās mācības
  • 4 stundas – noslēguma pārbaudījums, projekta aizstāvēšana

Maksa: 400EUR                                    Piesakies!

 

Izglītības dokuments, ko iegūst (pēc  sekmīgas  programmas apguves): valsts atzīta profesionālās pilnveides izglītības apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un sekmju izrakstu).

 

Apmācību tēmas

  • Projektu vadība - galvenie aspekti, stratēģija, menedžments, organizācija, plānošana, izstrāde, budžets, cilvēkresursi, risku vadība, finansējuma piesaiste
  • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
  • Darba un vides aizsardzība, pirmā palīdzība

un apakštēmas

Inovācijas un kreativitāte. Projekta veiksmīgas realizācijas kritēriji. Projekta pārvaldības procesi. Projekta modeļu izstrāde. Tirgus analīze. Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta resursu vadība. Līderība un organizācijas uzvedība. Finanšu resursu plānošana. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība. Projekta risku vadība. Finansējuma piesaiste un sasaiste ar izvirzīto mērķi. Projekta noslēguma dokumentācija. Projekta rezultātu analīze.

Pie-vie-no-jies!


 SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS

Murjāņu iela 1A, Rīga

www.dialogs-ab.lv

t. 67432343, mob.t. 27766277

info@dialogs-ab.lv